Välkommen till fortbildningen för Vässade 13 saker för bibliotekspersonal under hösten 2010.
Vi som står bakom denna fortbildning är Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland och Länsbiblioteket i Örebro län. Fortbildningen bygger på "13 saker" och dess fortsättning som vi genomförde våren 2010.

Vi startar med en kickoff i Västerås den 29 september 2010 (pdf). Därefter kommer vi kontinuerligt (se tider nedan) att följa upp fortbildningsserien via videokonferensverktyget Adobe Connect. Läs mer om Adobe Connect på WeZupports webbplats.

Oavsett om du deltar i kickoffen eller ej, tillhör något av de tre länen eller inte, är du mycket välkommen att delta i Vässade 13 saker och i Adobeträffarna!


Inled gärna kursen med att titta och lyssna på Anna-Stina Takalas föreläsning om Sociala medier. Föreläsningen är ca en timme men väl värd att ta del av!


Träffar i Adobe Connect

Introduktion 8 oktober: Bli vän med Adobe Connect.
Anmäl dig till fm-pass 10.00 eller 13.00 em-pass till Ulf Hölke, ulf.holke@ltv.se

Klicka här för att komma till Adobe Connect-mötet.
Kommentarer och tips

Sak 1 Google 15 oktober
Anmäl dig till fm-pass 10.00 eller 13.00 till Maria Björklund Larsson, maria.bjorklund.larsson@ltv.se
Klicka här för att komma till Adobe Connect-mötet

Kommentarer och tips

Sak 2 Nyhetsbevakning 22 oktober
Anmäl dig till fm-pass 10.00 eller 13.00 till Ulf Hölke, ulf.holke@ltv.se
Klicka här för att komma till Adobe Connect-mötet.
Kommentarer och tips


Sak 3 Wikis På begäran flyttas sak 3 Wikis till 3 november
Anmäl dig till fm-pass 10.00 eller 13.00 till maria.bjorklund.larsson@ltv.se
Klicka här för att komma till Adobe Connect-mötet.

Kommentarer och tips

Sak 4 Kommunikation 5 november
Anmäl dig till fm-pass 10.00 eller 13.00 till maria.bjorklund.larsson@ltv.se
Klicka här för att komma till Adobe Connect-mötet.

Kommentarer och tips

Sak 5 Sociala webbar 12 november
Anmäl dig till fm-pass 10.00 eller 13.00 till ulf.holke@ltv.se

Klicka här för att komma till Adobe Connect-mötet.
Kommentarer och tips

Sak 6 Bloggning 19 november
Anmäl dig till fm-pass 10.00 eller 13.00 till elisabet.brynge@regionorebro.se
Klicka här för att komma till Adobe Connect-mötet.
Kommentarer och tips

Sak 7 Mikrobloggning 26 november
Anmäl dig till fm-pass 10.00 eller 13.00 till elisabet.brynge@regionorebro.se
Klicka här för att komma till Adobe Connect-mötet.
Kommentarer och tips

Sak 8 Sociala bokmärken 3 december
Anmäl dig till fm-pass 10.00 eller em-pass 13.00 till ulla.solsmo@dll.se
Klicka här för att komma till Adobe Connect-mötet.
Kommentarer och tips

Sak 9 Ljud och upphovsrätt 10 december
Anmäl dig till fm-pass 10.00 eller em-pass 13.00 till ulf.holke@ltv.se
Klicka här för att komma till Adobe Connect-mötet.

Kommentarer och tips

Sak 10 Bild och upphovsrätt OBS! Nytt datum 11 januari 2011
Anmäl dig till fm-pass 10.00 eller em-pass 13.00 till ulla.solsmo@dll.se
Klicka här för att komma till Adobe Connect-mötet.
Kommentarer och tips

Sak 11 SOPACs och bibliotekswebbar 14 januari 2011
Anmäl dig till fm-pass 10.00 eller em-pass 13.00 till maria.bjorklund.larsson@ltv.se
Klicka här för att komma till Adobe Connect-mötet.
Kommentarer och tips


Sak 12 Onlineapplikationer 21 januari 2011
Anmäl dig till fm-pass 10.00 eller em-pass 13.00 till
ulf.holke@ltv.se
Klicka här för att komma till Adobe Connect-mötet.

Kommentarer och tips

OBS!
Extrainsatt Bokcirkel 21 januari i Adobe Connect direkt efter Sak 12. Bokcirkeln är kl. 13.30. Vi läser novellerna Stjärnhimmel och Godis ur Naja Marie Aidts novellsamling Babian som hon fick Nordiska rådets litteraturpris för 2008. Räkna med att bokcirklandet tar cirka en timme.
Anmäl dig till: ulla.solsmo@dll.se
Länk till: Bokcirkelns mötesrum

Sak 13. Viral marknadsföring
Avslutning och inspirationsdag 8 mars - träffa kollegor på plats i Örebro.

Boka in dagen! Program och inbjudan kommer...Titta gärna på instruktionsfilmerna för Adobe connect:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar